17. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu


Program


Değişken sosyal ve siyasi ortam,hızlı teknolojik ilerleme,iletişimde ve dolayısıyla bilgide sınırların kalkması gibi gelişmeler bize her şeyin karmaşık ve belirsiz olduğu bir dünyayı işaret ediyor.Son dönemde yönetim alanında yaygın olarak kullanılmaya başlayan VUCA dünyasının yansımalarını en çok fark edenler ise ekonomiye yön veren şirketler ve bu şirketlerin büyüme hedeflerine yön veren liderler. Liderlerin bu dünyada nasıl pozisyon alması gerekiyor? Şirketlerin sahip oldukları yeteneklerin yönetimi nasıl olmalı? Birlikte dünyanın içine girmeye hazır mısınız?

21.Yüzyılın yeni madeni petrol olmadığı gibi yeni para birimi de Dolar ya da Euro değil "BİLGİ"dir.

Değişen ve gelişen günümüzde teknolojinin de gelişmesi ile birlikte ülkemizde yaşayan bireylerin yaşam dengeleri de değişmekte. Teknolojinin günümüze kattığı kültürel değişiklikler neler? Artık mutfaklar bile bir başka önümüzdeki yıllarda evimizin mutfakları kapanacak mı? 21.yy’da sosyal mi? Asosyal mi bireyler yetişiyor?

İş dünyasının değişen düzenine alışabiliyor muyuz? Ekonomi bu durumdan nasıl etkileniyor? Müşterilerin iş verenlerden beklentileri neler? Nasıl bir lider isteniyor? Meslekler önümüzdeki yüzyıllarda artacak mı azalacak mı?

Sanayideki mevcut üretim anlayışının ilerleyen teknolojik gelişmelerle birlikte yeniden şekillenmesi anlamına geliyor. Bu yeni üretim biçimi ve anlayışını ise sadece bir teknoloji ile açıklamak mümkün değil. Endüstri 4.0 ile birlikte tüm üretim birimlerinin birbirleri ile bağlanması öngörülmekte. Peki ne işe yarar bu endüstri 4.0? Neden önemli?

Süreçlerde kalite sistemleri ve yalın üretim entegrasyonu

Sempozyumdan Görüntüler